• मिडनाइट पार्टी


मिडनाइट पार्टी

कॉस्मेटिक पैकेजिंग आपूर्तियाँ | कॉस्मेटिक पैकेजिंग निर्माता - COSJAR

कॉस्मेटिक कंटेनर थोक | ताइवान से जार और बोतलें - COSJARनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं उच्च गुणवत्ता वाले कॉस्मेटिक कंटेनर | अनुभवी अनुभवों के साथ 1976 से कॉस्मेटिक जार।

 

एलसीडी श्रृंखला

अब पूछताछ

मिडनाइट पार्टी (lcd-30)

एलसीडी-30 मिडनाइट पार्टी
एलसीडी-30

आकार

गोल

क्षमता

३० मिली

आकार (मिमी)

62 * एच50

सामग्री

एमएस

 

संपर्क COSJAR अब!

कैटलॉग डाउनलोड

Please click the following banner to download the e-catalogue.


inquire now
SEND AN INQUIRY
inquire now
TRADE SHOW INFO
खोज उत्पाद
 
English | Русский | ไทย | Việt | العربية | Indonesia | Italiano | 한국어 | Português | Français | Română | 日本語 | हिन्दी | Nederlands | Español | Deutsch | Close